رزومه دکتر رضوانی

رزومه دکتر رضوانی

رزومه دکتر رضوانی

دکتر حمید رضوانی

دکتر حمید رضوانی متخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی از سال 1371 دوران تحصیل پزشکی عمومی خود را در دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز نمود و سال 1378 به پایان رساند. ایشان دوران تخصص خود را نیز در سال 1383 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز و در سال 1387 به اتمام رساند.

شما میتوانید نمونه کار های دکتر رضوانی را مشاهده و مقالات اختصاصی ایشان استفاده کنید.لیپولیز

تخصص: متخصص جراحی عمومی - جراحی پلاستیک و ترمیمی