لیپوماتیک بازو 1

لیپوماتیک بازو 1

لاغری بازو با لیپوماتیک :

چاقی در بعضی از اشخاص در تمامی ناحیه های بدن آنها به صورت یک دست دیده میشود . اما در تعداد دیگری از افراد این چاقی به صورت موضعی و یا فقط در قسمت خاصی از بدن آنها وجود دارد به عبارت دیگر در این ناحیه ها افزایش چربی وجود خواهد داشت . در این مقاله در مورد موضوع ” لاغری بازو با لیپوماتیک” توضیحاتی خواهیم داد .

به طور کلی میتوان گفت موضوع چاقی در همه افراد متفاوت میباشد. در این میان جهت لاغری هم روش های مختلفی وجود دارد که هر دو دسته از این افراد که چاقی آنها در تمام بدن آنها به صورت یک دست میباشد و یا افرادی که چاقی آنها در یک قسمت خاص دیده میشود میتوانند جهت درمان اقدام کنند . یکی از روش های از بین بردن چربی و درمان چاقی موضعی استفاده از روش لیپوماتیک می باشد .

تعریف لیپوماتیک :

لیپوماتیک دستگاه ساکشنی می باشد که جهت خارج کردن چربی و از بین بردن چربی زیر پوستی مئرد استفاده قرار میگیرد . جراحی لیپوماتیک ازطریق امواج اینتراسونیک و ارتعاش (vibration ) و nutation سلول های چربی را در محل متصل شده به هم از هم جدا می کند و بدون آسیب رسانی به بافت چربی توسط عمل ساکشن چربی را از زیر پوست خارج خواهد کرد . به طور کلی میتوان گفت عمل لیپوماتیک یک روش غیر تهاجمی و بی خطر می باشد .

نمونه لیپوماتیک بازوها توسط دکتر حمید رضوانی