لیپوماتیک شکم و پهلو 1

لیپوماتیک شکم و پهلو 1

از روش لیپوماتیک در ناحیه بازو هم میتوان استفاده کرد . اکثر افراد از موضوع تجمع چربی در این ناحیه و افتادگی و شلی پوست در آن رنج برده و دچار نگرانی های زیادی خواهند شد . در روش لیپوماتیک بازو ابتدا از طریق سوراخ کوچکی که متخصص زیبایی در سطح پوست ایجاد کرده ، فیبرنوری باریکی که حامل امواج می باشد وارد پوست می شود و از طریق امواج مشخص باعث ذوب شدن چربی شده و در هنگام خارج شدن به شکل همزمان به وسیله ی کانولایی در بافت پوست چربی ذوب شده هیچ گونه آسیبی را به بازو نمی رساند . میتوان چربی های خارج شده از بازو را در فیلر حجیم سازی ناحیه های مختلف بدن شامل : گونه ، صورت و … استفاده نمود و دلیل آن سالم بودن و زنده بودن چربی های اضافه و خارج شده میباشد . نکته مهم این است که این چربی دارای تورم کمتر و ماندگاری بیشتر خواهد بود .

نمونه لیپوماتیک شکم و پهلو توسط دکتر حمید رضوانی