لیفت و پروتز سینه به طور همزمان

2017-10-09T11:38:15+04:30

لیفت و پروتز سینه به طور همزمان انجام عمل جراحی پروتز سینه به تنهایی منجر به لیفت سینه نمی شود . [...]