کرایولیپولیز

مارس 15, 2017

کرایولیپولیز

کرایولیپولیز ، پیشرفتی غافلگیر کننده در زمینه پیکرتراشی است ، که به تایید سازمان غذا و داروی آمریکا  (FDA ) رسیده است . کرایولیپولیز یک تکنیک غیر تهاجمی می باشد ، که در طی فرایند آن سلول های چربی اندام مورد نظر را حذف نموده و نتیجه ی آن برای کاهش حجم چربی ، بسیار مورد توجه قرار گرفته است .

کرایولیپولیز

وجه تمایز کرایولیپولیز از سایر تکنیک های پیکر تراشی ، بهره گیری از سرما در این تکنیک است . در ضمن روشی غیر تهاجمی به حساب می آید .

روش کرایولیپولیز :

در این روش ، ابتدا به اندام مورد نظر تا عمق نهایتاً دو سانتی متر گرما می دهیم ، تا تری گلیسریدهایی که در بافت چربی وجود دارد ، تبدیل به کریستال بشود ، این عمل باعث می شود تا گلبول های سفید ، سلول های چربی را به