جراحی شکم

2018-01-24T07:24:35+04:30

جراحی شکم برداشتن چربی و کشیدن پوست اضافه در ناحیه شکم را ابدومینوپلاستی یا جراحی شکم می گویند، در این [...]