آبدومینوپلاستی

2018-12-31T07:18:04+04:30

آبدومینوپلاستی آبدومینوپلاستی به عمل جراحی زیبایی شکم گفته می شود که در واقع با خارج کردن چربی و پوست و [...]

آبدومینوپلاستی2018-12-31T07:18:04+04:30

قبل و بعد از ابدومینوپلاستی

2018-08-29T07:04:09+04:30

قبل و بعد از ابدومینوپلاستی کسانی که قصد انجام جراحی زیبایی شکم یا ابدومینوپلاستی را دارند بهتر است پیش از [...]

قبل و بعد از ابدومینوپلاستی2018-08-29T07:04:09+04:30
رفتن به بالا