روش های مختلف تخلیه چربی های شکم

فوریه 26, 2017

روش های مختلف تخلیه چربی های شکم

امروزه چاقی خصوصا در ناحیه ی شکم به معضلی در جامعه تبدیل شده است لذا برای کاهش وزن و کشیدن چربی های شکم از روش های مختلفی استفاده می شود . کاهش حجم چربی های موضعی با استفاده از روش هایی چون لیزرلیپولیز ، لیپوساکشن ، لیپوماتیک و اولترازد انجام می شود . در ذیل در رابطه با روش های مختلف تخلیه چربی های شکم بیشتر توضیح خواهیم داد .

روش های مختلف تخلیه چربی های شکم

لیپوساکشن :

لیپوساکشن شیوه ای برای برداشتن چربی ها ا