لیپولیز شکم و پهلوها فقط در یک جلسه

مارس 15, 2016

لیپولیز چیست؟

باتوجه به این که چاقی امروزه به معضلی اساسی در جوامع مختلف تبدیل شده است طبیعتا درمان آن هر روزه شکل جدیدتری را تجربه می کند و سعی می شود از پیشرفت های تکنولوژیک برای درمان آن استفاده شود. در چند سال اخیر تکنیک های استفاده از ارتعاشات اولتراسوند و حرارت نور لیزر توانسته راه خود را در خردکردن و از بین بردن سلول های چربی در میان سایر درمان های چاقی باز کند که اختصارا به این تکنیک، لیپولیز یا خردکردن سلول های چربی می گویند.

 

لیپولیز شکم و پهلوها فقط در یک جلسه

 

لیپولیز با لیزر

باتوجه به این که هنگام استفاده از حرارت