لیفت سینه

2017-10-08T07:58:16+04:30

لیفت سینه لیفت سینه یا ماستوپکسی به عملی گفته میشود که در آن حالت افتادگی سینه ها را با بالا [...]