لیپوماتیک سینه

2017-10-08T12:09:56+04:30

لیپوماتیک سینه : روش لیپوماتیک عمدتا برای شکم ، پهلو ، ران و بازوها مورد استفاده قرار می گیرد . [...]