ناگفته های لیپولیز

می 26, 2016

ناگفته های لیپولیز

ناگفته های لیپولیز : لیپولیز یک روش پزشکی برای ذوب و از بین بردن رسوب چربی های ناخواسته در بدن است. این روش می تواند شکل بدن و چهره های ما را تغییر دهید.  

ناگفته های لیپولیز

درمان با لیپولیز چگونه است؟

به طور مستقیم بافت چربی در منطقه مشخص شده برداشته می شود. این روش بدون درد است و 15 دقیقه بعد از عمل پس از یک حس خارش، قرمزی و تورم در منطقه درمان به نظر می رسد. دو ساعت پس از عمل قرمزی و درد ناپدید می شوند و تورم می تواند تا دو هفته بعد از درمان بطول انجامد. اثر اولیه ده تا یک ماه پس از عمل و اثر نهایی پس از سه ماه قابل مشاهده است.  

عمل لیپولیز چه مدت زمان میبرد؟

بطور تقریبی هر ناحیه حدود یک ساعت زمان بر است و بعد از آن فرد نیازی به بستری طولانی مدت ندارد.    

آیا لیزر لیپولیز د