لیفت سینه

2017-10-08T07:58:16+00:00

لیفت سینه لیفت سینه یا ماستوپکسی به عملی گفته میشود که در آن حالت افتادگی سینه ها را با بالا [...]