لیپوماتیک باسن

دسامبر 10, 2016

لیپوماتیک باسن

شکل ظاهری هر فردی از به هم پیوستن اجزاء مختلفی نیز تشکیل شده است . اجزاء بدن نسبت به یکدیگر دارای تقارن و سایز مناسب نیز می باشند ، به طور کلی اگر یکی از این اجزاء دچار چاقی یا لاغری بیش از حد شود میتواند باعث به هم خوردن تناسب اندام فرد شود و همچنین خلل در زیبایی اندام فرد بوجود خواهد آمد . در مواقعی امکان دارد فرد به شکل کلی دچار چاقی شود ، که در این صورت نوع چاقی برای فرد باز هم قابل تحمل تر میباشد . ولی در بعضی از مواقع به علت های متفاوت ممکن است که فقط ناحیه هایی از بدن افراد چربی را در خود جمع کنند و در نهایت به مرور زمان شکل ظاهری بدی را به نمایش بگذارند . در ادامه موضوع ” لیپوماتیک باسن ” را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

لیپوماتیک باسن

اغلب ناحیه باسن یکی از قسمت هایی میباشد که در افراد به شکل موضعی دچار چاقی می شود و تجمع چربی در آن ناحیه