رفع افتادگی سینه

2017-10-11T10:56:53+04:30

رفع افتادگی سینه به عمل بالا بردن و لیفت سینه جهت رفع افتادگی سینه در پزشکی ماستوپکسی می گویند. این [...]