عمل لیپوساکشن

2017-10-09T09:27:41+00:00

عمل لیپوساکشن به کشیدن و خارج کردن چربی های نامطلوب با استفاده از دستگاه مکنده از طریق سوراخ های کوچک [...]