لیپوماتیک شکم و پهلو

2018-07-12T06:36:10+00:00

لیپوماتیک شکم و پهلو افرادی که در ناحیه شکم و پهلو دارای چربی هستند و نتوانسته اند آن را با [...]

لیپوماتیک شکم و پهلو2018-07-12T06:36:10+00:00

اهمیت گن در لیپوماتیک

2017-10-09T06:37:58+00:00

اهمیت گن در لیپوماتیک مراقبت های پس از انجام لیپوماتیک به مراتب نقش بسیار جدی در تعیین نتیجه عمل و [...]

اهمیت گن در لیپوماتیک2017-10-09T06:37:58+00:00
رفتن به بالا