کرایولیپولیز

2017-10-10T08:47:17+04:30

کرایولیپولیز کرایولیپولیز ، پیشرفتی غافلگیر کننده در زمینه پیکرتراشی است ، که به تایید سازمان غذا و داروی آمریکا  (FDA [...]