لیپوماتیک سینه

2017-10-08T12:09:56+00:00

لیپوماتیک سینه : روش لیپوماتیک عمدتا برای شکم ، پهلو ، ران و بازوها مورد استفاده قرار می گیرد . [...]