لیپولیزر یا لیزر لیپولیز

جولای 17, 2016

لیزر لیپولیز چیست

لیپولیزر یا لیزر لیپولیز روشی است که طی آن از یک فیبر نور لیزر استفاده میشود که پس از ورود به بافته های چربی توسط سوراخی چند میلیمتری که بر سطح پوست ایجاد میشود، در اثر تابش اشعه ی لیزر چربی ها شکسته شده و از حالت جامد خارج میشوند و سپس بوسیله ی ساکشن از بدن خارج میشوند.

لیپولیزر یا لیزر لیپولیز  

آیا در این روش بی حسی صورت میگیرد؟

لیزر لیپولیز تحت بی حسی موضعی انجام میگیرد و نیز پس از این عمل نه ناهمواری در زیر پوست مشاهده میشود و نه پوست سفت میشود. این روش که در سال 2006 به تایید FDA ( سازمان غذا و داروی آمریکا ) رسید، یک الی دو ساعت برای هر ناحیه زمان بر است.

آیا چربی های موضعی برگشت پذیرند؟

در این روش هما