مزایای کرایولیپولیز

مارس 26, 2017

مزایای کرایولیپولیز

کرایولیپولیز یک تکنیک نوین با هدف از بین بردن همیشگی چربی های موضعی ، با کمک انجماد چربی می باشد ، که در آن سلول های چربی تحت دمای پایین می شکنند . در این جا به شرح مزایای کرایولیپولیز می پردازیم  . مزایای کرایولیپولیزمزایای کرایولیپولیز

  • یک دوره کامل درمانی سه تا پنج جلسه زمان می برد
  • تاثیر مثبت این روش به اثبات رسیده است .
  • در یک جلسه امکان حذف چربی چند ناحیه وجود دارد .
  • قادر خواهید بود با کرایولیپولیز ، دقیقاً اندام مورد نظر تان را لاغر نمایید .
  • با یک روش سریع و سالم ب